Foto: Avocat  Cristina  FLOREA-BUCȘĂ    

03 aprilie 2024

Schimbarea confesiunii religioase fără acordul soțului - Motiv de divorț. Desfacerea căsătoriei soților care locuiesc în aceeași casă. Păstrarea numelui după divorț

 Sună un Avocat

 Sună un Avocat

Tudor Florea & Cristina Bucșă - Societate de Avocați Suceava

Reclamantul s-a adresat Judecătoriei Suceava pentru a solicita desfacerea căsătoriei sale de 7 ani, din culpă comună, motivat fiind de faptul că relaţia cu soția acestuia s-a deteriorat în cursul anului 2020, când pârâta şi-a schimbat confesiunea religioasă Ortodoxă, începând să frecventeze destul de des Biserica Penticostală, mai ales duminica, zi pe care obişnuiau să o petreacă împreună sau în familie. La începutul căsniciei, soții s-au căsătorit religios în Biserica Ortodoxă, aceasta fiind confesiunea familiei lor.

 

De asemenea, reclamantul a menţionat că pârâta a început să aibă un program şi în privinţa rugăciunilor, mergând la diferite adunări cu temă religioasă, chiar și la distanțe foarte mari, acest aspect afectând viaţa de cuplu. 

 

În plus, reclamantul a subliniat faptul că pârâta a început să-i ascundă veniturile pe care le realizează, spunându-i că acestea sunt mai mici decât în realitate, încercând să mascheze donațiile către noua Biserică pe care o frecventa.

 

 

Pârâta a solicitat respingerea cererii de divorț, arătând că relaţiile dintre părţi sunt bune, căsătoria poate continua, iar schimbarea confesiunii religioase nu are niciun impact asupra vieţii de familie, dimpotrivă pârâta a devenit o persoană mai caldă şi mai înţelegătoare. A susţinut că părţile au o viaţă comună, mănâncă împreună, îşi desfăşoară viaţa zi de zi în acelaşi imobil şi vizionează filme împreună. De asemenea, a subliniat faptul că nu este reală susţinerea în sensul că ar fi ascuns de reclamant veniturile pe care le realizează. Pârâta a apreciat că raporturile dintre soţi nu sunt grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei fiind posibilă. Pentru aceste motive, a solicitat respingerea cererii de divorț.

 

Din declaraţiile martorilor audiaţi, coroborate cu susţinerile părţilor, rezultă că relaţia părţilor s-a deteriorat anterior promovării prezentei acţiuni, ca urmare a schimbării confesiunii soţiei.

Așadar, deşi părţile locuiesc în acelaşi imobil, ambii martori au declarat că cei doi folosesc dormitoare separate împărţind cheltuielile comune ca doi colegi de apartament. De asemenea, ambele părţi manifestă opoziţie împotriva celuilalt în ceea ce priveşte libertatea de exprimare a religiei.

Astfel, aceştia nu au încercat să ajungă la un consens/compromis sub acest aspect, pârâta preferând să păstreze aparenţa unei căsnicii funcţionale, în timp ce reclamantul încearcă să îşi reconstruiască situaţia personală căutând un alt partener.

În concluzie, instanţa reţine faptul că noul mod de viaţă al soţiei şi lipsa de înţelegere din partea soţului, au dus la răcirea relaţiilor dintre soţi până la punctul în care viaţa conjugală a încetat să mai existe.

Instanţa reţine că relaţia de căsătorie implică o comuniune de interese materiale şi spirituale, în cadrul căreia ambii soţi trebuie să aibă o conduită corespunzătoare valorilor de familie şi traiului în comun, astfel încât lipsa de implicare a unuia dintre soţi constituie motiv temeinic de divorţ, căsătoria dintre părţi devenind lipsită de conţinut, bazată pe frustrare şi lipsă de încredere.

Faţă de cele reţinute, constatând că relaţiile de căsătorie sunt grav deteriorate iar continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, din vina ambilor soţi, care nu şi-au asumat în mod corespunzător sarcinile vieţii conjugale, instanţa apreciază întemeiată acţiunea de divorț formulată de reclamant, motiv pentru care o va admite.

De asemenea, având în vedere solicitarea reclamantului ca pârâta să păstreze numele dobândit în urma căsătoriei şi după desfacerea acesteia, instanţa o va încuviinţa.

 

Sentința Civilă nr. 5857/14.12.2023 a Judecătoriei Suceava, rămasă definitivă prin neapelare.

În speță, clientul a fost reprezentat de avocat Cristina FLOREA-BUCȘĂ, asociat în cadrul SCPA Tudor FLOREA și Cristina BUCȘĂ.