Pentru deplasările în teritoriu se va achita o sumă reprezentând cheltuielile ocazionate de transport, care este separată de onorariul de avocat.

 

              Dacă în executarea contractului de asistență juridică se constată modificarea complexității serviciului profesional avut în vedere la încheierea contractului prin diversificarea sa ori prin efectuarea de activități profesionale suplimentare față de alte autorități / instituții publice, care survin și nu au putut fi prevăzute în mod rezonabil, contractul se va putea modifica prin act adițional.

Onorariul de avocat poate fi:

  • orar, stabilit pe ora de lucru și cuvenit pentru serviciile profesionale prestate clientului, ce poate fi achitat și periodic.
  • forfetar, constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru soluționarea unui dosar sau prestarea unui serviciu profesional.
  • de succes, adică o suma fixa sau variabila stabilita pentru obtinerea unui anumit rezultat de catre avocat si poate fi convenit impreuna cu celelalte onorarii.

Onorariile de avocat sunt echitabile și flexibile, percepute în funcție de:

  • dificultatea și durata cazului.
  • timpul și volumul de muncă necesare.
  • situația financiară a clientului.
  • programul oferit celorlalți clienți.

Cât costă serviciile și care sunt onorariile echipei noastre de avocați?

 Sună un Avocat

 Sună un Avocat

Tudor Florea & Cristina Bucșă - Societate de Avocați Suceava

Stabilește o întâlnire

           În privinţa costurilor și onorariilor percepute de către societatea nostră de avocați din Suceava, cuantumul acestora este negociabil şi este determinat în concret, în funcție de obiectul cauzei, complexitatea, durata estimată și volumul de muncă – toate acestea estimate de către avocații noștri.

 

               Pentru consultanţa juridică acordată se percepe onorariu atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

Consultanţa juridică reprezintă activitatea avocatului de evaluare juridică a situaţiei concrete prezentate de către client, pe baza tuturor documentelor deţinute de către acesta din urmă, urmată de formularea unui punct de vedere juridic cu privire la oportunitatea, necesitatea ori şansele de succes ale unei acţiuni legale.

 

          Onorariile percepute pentru serviciile juridice acordate nu pot coborî sub minimul onorariilor stabilite de UNBR (Lista orientativă a onorariilor practicate se poate vedea mai jos și reprezintă „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 82 din 17-18 iulie 2020).

tudor florea bucsa cristina avocati suceava