Ți-ai pierdut buletinul sau certificatul de naștere și ești în străinătate?


Ai nevoie de cazierul judiciar sau cel fiscal și nu poți ajunge personal la instituțiile emitente?

Trebuie să înscrii o hotărâre de divorț din străinătate în registrele publice din România?

 Sună un Avocat

 Sună un Avocat

Tudor Florea & Cristina Bucșă - Societate de Avocați Suceava

              Biroul nostru de avocați din Suceava vă poate ajuta cu eliberarea de diferite documente sau extrase din registrele publice, cum ar fi: certificat de naștere, certificat de căsătorie și certificat de deces, carte de identitate (buletin), cazier fiscal, cazier judiciar, extras de carte funciară etc.

 

     Eliberarea actelor de stare civilă/cazierelor judiciare/fiscale se poate face și către avocați. Dacă fie nu vă puteți prezenta la serviciul de stare civilă pentru a solicita eliberarea documentelor, fie nu dispuneți de timpul necesar, puteți apela la serviciile noastre.

 

         Astfel, persoanele fizice vor putea obține certificatele de stare civilă și cazierul judiciar prin avocați, acestora din urmă fiindu-le suficientă împuternicirea avocațială emisă în baza unui contract de asistență juridică. Modificările vin în special în ajutorul românilor aflați în străinătate care vor avea la dispoziție proceduri simplificate prin care să obțină în timp util diverse documente, prin intermediul unui avocat.


           

             Conform legislației, mandatul dat avocatului este un mandat special, iar ”procura” pe care o are la îndemână avocatul pentru a se reprezenta în fața terțelor autorități/instituții este împuternicirea avocațială. Împuternicirea avocațială se emite de către avocat în baza contractului de asistență juridică încheiat în prealabil cu clientul.

 

         Certificatele de stare civilă se pot elibera și avocaților împuterniciți de către titulari sau de către reprezentanții legali ai acestora, doar în baza împuternicirii avocațiale. Persoanele fizice pot mandata avocatul să solicite și să ridice certificate de pe actele de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie și de deces) prin contractul de asistență juridică, contract în baza căruia se va emite de către avocat împuternicirea avocațială ce va menționa dreptul de a solicita și ridica aceste certificate.

 

             O altă precizare importantă este că în baza unei procuri speciale, avocatul vă poate reprezenta și pentru eliberarea unui nou act de identitate în cazul în care acesta v-a fost furat, l-ați pierdut, vă schimbați domiciliul sau v-a expirat. Această situație este din ce în ce mai întâlnită mai ales în rândul persoanelor care sunt plecate în străinătate și întâmpină astfel de probleme.

 

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați!

documente pierdute sau expirate