Cauți un avocat din Suceava specializat în divorț, partaj, custodia și întreținerea copiilor și alte aspecte care vizează dreptul familiei?

Dreptul Familiei

 Sună un Avocat

 Sună un Avocat

Tudor Florea & Cristina Bucșă - Societate de Avocați Suceava

         Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, în scopul ocrotirii și întăririi familiei.

 

       Altfel spus, Dreptul Familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație (de exemplu, un copil și mama sau tatăl său) sau prin căsătorie (sau parteneriat declarat).

 

  Prin urmare, dreptul familiei abordează de exemplu căsătoria, divorțuladopția copiilor, diverse chestiuni referitoare la răspunderea părintească (încredințarea copiilordreptul de vizită, etc.).

Căsătoria

Acord prenupțial

Convenția matrimonială

Concubinajul

Anularea căsătoriei

Divorțul

Pensia de întreținere pentru soț

Pensia de întreținere pentru copil

Partajul

Probleme cu privire la copii

Paternitate

Tăgada paternității

Interesul superior al copilului

Pensie alimentară

Tutelă - Curatelă - Consiliu de familie

Locuința minorului

 

Custodia copiilor

Autoritatea părintească

Relațiile personale cu minorul

Dreptul de vizită și corespondență

Dreptul de reprezentare

Dreptul bunicilor de a avea legături personale

Echipa noastră de avocați te poate ajuta în oricare din următoarele aspecte care țin de ramura dreptului familiei:

avocat suceava familie divort partaj copii