Foto: Avocații Cristina BUCȘĂ și Tudor FLOREA 

Foto: Avocații Cristina BUCȘĂ și Tudor FLOREA

12 octombrie 2023

Daune materiale de 130.000 Euro obținute de o persoană invalidă căreia statul a refuzat să îi emită decizie de pensionare în sistemul militar

 Sună un Avocat

 Sună un Avocat

Tudor Florea & Cristina Bucșă - Societate de Avocați Suceava

La data de 12.10.2023 Curtea de Apel Suceava a respins apelul formulat de Casa Sectorială de Pensii a M.A.I., rămânând definitivă hotărârea Tribunalului Suceava prin care pârâta a fost obligată la plata daunelor materiale de aproximativ 130.000 Euro, ca urmare a refuzului său de emitere a unei decizii de pensionare vreme de 7 ani.


Astfel, conform Sentinței Civile nr. 179/08.02.2023 a Tribunalului Suceava, instanța a hotărât următoarele:

 

- Obligă pârâta la emiterea unei decizii de acordare a pensiei militare de serviciu pentru reclamant, având în vedere veniturile din perioada ianuarie-iulie 1991;

- Obligă pârâta la plata către reclamant a daunelor materiale constând în diferența dintre cuantumul pensiei militare de stat și cea primită din sistemul public de pensii pentru perioada 1 ianuarie 2016-până la data plății efective, sumă ce va fi actualizată cu rata inflației și dobânda legală penalizatoare de la data plății efective.

În concret, instanța a reținut faptul că la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 223/2015, în baza căreia reclamantul cu vechime de muncă în sistemul militar avea dreptul de a opta pentru primirea pensiei militare de stat, modificându-se anumite condiții pentru acordarea sa și prin care acesta devenise eligibil.

 

Așadar, întrucât la acel moment reclamantul beneficia de o pensie de invaliditate acordată din sistemul public național de pensii, conform prevederilor legale amintite, pensia sa putea fi conversionată în pensie militară de stat, din oficiu sau la cererea solicitantului, în funcție de cuantumul mai mare al fiecăreia dintre cele două.

 

În cursul anului 2016 reclamantul s-a adresat Casei Sectoriale de Pensii a M.A.I. și a solicitat recalcularea pensiei sale conform art. 110 din Legea nr. 223/2015, pentru a beneficia de pensie militară de stat, fiind cu mult mai mare valoric decât pensia de handicap acordată din sistemul național de pensii. 

 

 

Deoarece nu a mai primit niciun răspuns în acest sens, reclamantul a reiterat alte cereri ulterioare, primind în final răspunsul instituției pârâte prin care aceasta a invocat motive derivate din interpretarea eronată a legii, având drept consecință nesoluționarea cererii de pensionare și punerea sa în așteptare.

 

Cu toate că dosarul de pensionare era complet și corect întocmit, iar pârâta avea maxim 45 de zile la dispoziție pentru a soluționa cererea, dosarul de pensionare al reclamantului a fost ,,plimbat” între Casa Sectorială de Pensii a M.A.I., Casa Județeană de Pensii Suceava și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București vreme de 7 ani, fiecare instituție pasându-și responsabilitatea de soluționare de la una la alta.

 

Astfel, prin refuzul pârâtei de emitere a deciziei de pensionare și corelativ cu lipsa beneficiului pensiei militare de stat, pentru ca prejudiciul să fie acoperit integral, reclamantul este îndreptățit la plata daunelor compensatorii și daune moratorii.

 

Pentru motivele reținute de instanță, aceasta apreciază că acțiunea trebuie admisă și va obliga pârâta să emită decizia de acordare a pensiei militare de serviciu, cu luarea în considerare a veniturilor realizate în perioada ianuarie-iulie 1991. Pârâta va fi obligată să plătească daune materiale constând în diferența dintre pensia militară și cea primită din sistemul public de pensii pentru perioada 1 ianuarie 2016-până la data plății efective, sumă ce va fi actualizată cu rata inflației și dobânda legală penalizatoare de la data plății efective.

 
 
 
În această speță, clientul a fost reprezentat de avocat Cristina BUCȘĂ, asociat în cadrul SCPA Tudor Florea și Cristina Bucșă.