Foto: Avocat Tudor FLOREA     

12 noiembrie 2023

Apel admis pentru un inculpat condamnat în primă instanță pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere

 Sună un Avocat

 Sună un Avocat

Tudor Florea & Cristina Bucșă - Societate de Avocați Suceava

Recent, Curtea de Apel Suceava a pronunțat o decizie importantă într-un caz de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, pentru unul dintre clienții societății noastre.

 

În primă instanță, prin Sentința Penală nr. 83 din 31.03.2023, Judecătoria Suceava l-a condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 10 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării. Însă, prin apelul depus în termenul legal, am reușit să obținem o decizie favorabilă pentru clientul nostru.

 

În apelul nostru s-a criticat sentința instanței de fond sub aspectul naturii pedepsei aplicate și a modalității de executare și s-a solicitat admiterea apelului cu consecința dispunerii unei soluții de renunțare la aplicarea pedepsei sau, în subsidiar, o soluție de amânare a aplicării pedepsei.

 

Printre argumentele juridice au fost și acelea că, spre deosebire de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, care duce la anularea permisului de conducere, amânarea aplicării pedepsei nu implică o condamnare și permite inculpatului să-și păstreze permisul și dreptul de a conduce vehicule.

 

Un aspect favorabil în cazul nostru a fost faptul că inculpatul promovase examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere înainte de săvârșirea faptei și ulterior a promovat și proba practică, obținând permisul de conducere pentru categoria B.

Mai mult, el a obținut și dreptul de a conduce autovehicule pentru categoria C și a fost înscris și la examenul pentru categoria D. Astfel, în cazul în care ar fi fost condamnat definitiv conform sentinței inițiale, permisul său de conducere ar fi fost anulat.

 

Cu toate acestea, apelul nostru a fost admis de către Curtea de Apel Suceava, prin Decizia Penală nr. 1492/31.10.2023. Aceasta a dispus amânarea aplicării pedepsei închisorii, în condițiile art. 83 Cod Penal. Instanța de apel a reținut argumentele noastre, cum ar fi faptul că inculpatul circula pe un drum județean și la o oră relativ târzie, ceea ce presupune un trafic redus și, implicit, un pericol social mai mic al faptei săvârșite. De asemenea, s-a luat în considerare faptul că inculpatul a promovat examenul teoretic și proba practică pentru obținerea permisului de conducere.

 

Această decizie a instanței de apel este importantă deoarece arată că fiecare caz trebuie analizat individual și circumstanțele particulare ale inculpatului trebuie luate în considerare în procesul de individualizare a pedepsei. Astfel, în loc să se aplice automat o pedeapsă mai aspră, în acest caz s-a ajuns la o soluție mai blândă în baza unor argumente solide.

 

În concluzie, am reușit să obținem amânarea aplicării pedepsei pentru clientul nostru, și astfel să împiedicăm anularea permisului său de conducere. Această decizie este un exemplu de aplicare corectă a legii și de respectare a drepturilor individuale. Dreptul de a conduce un vehicul nu trebuie să fie afectat în mod automat, ci trebuie să se țină cont de circumstanțele fiecărui caz în parte.

 

 

 

 

În speță, clientul a fost reprezentat de avocat Tudor FLOREA, asociat în cadrul SCPA Tudor FLOREA și Cristina BUCȘĂ.